lvt 高级弹性片材 威牛-自由界

综述

 • 精选潮流花色及阿姆斯壮专属花色 丰富的纹理选择:木纹,石纹,织物纹,抽象纹;
 • 大尺寸,彰显天然木材、石材细腻逼真纹理,以及织物纹、抽象纹 丰富优雅的层次;
 • 多种颜色,为设计搭配提供更多选择;
 • 高端花色搭配环保原料,不含邻苯类增塑剂等有害物质;
 • 产品稳定性更高;
 • 适用于多种领域,如教育、零售、办公、家用等场所。

展示 1-2437 产品

过滤器

过滤器

 • 京灰

  CA635-1

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 京羽

  CA635

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 凛心

  CA632

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 凛白

  CA632-1

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 叶雍

  WO187

  • 185 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 吹雪

  WO162

  • 185 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 墨涛韵

  SE217

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 天灰萼

  WO136

  • 230 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 岁潮

  WO176

  • 230 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 巡阳

  WO169

  • 185 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 旬白

  SE224

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 晖拓

  SE228

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 晚曲

  AB906

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 晨恋

  AB907

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 晨雾韵

  SE218

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 月歌

  AB905

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 柏珀

  WO175

  • 185 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 柳梓

  WO164

  • 230 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 欣川

  WO188

  • 230 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 涓白

  WO167

  • 230 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 涵玉

  SE225

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 田牧

  WO161

  • 185 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 痕灰

  SE220

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 秋歌

  WO160

  • 185 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 秦岩

  SE226

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 芝灰

  CA630-1

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 芝融

  CA630

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 茂田

  WO163

  • 185 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 莫桑

  SE227

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 萤流

  WO166

  • 230 mm x 1500 mm x 3 mm
 • 蒙白

  SE223

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 行灰

  SE221

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 醉涟漪

  AB900

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 阁灰

  CA633-1

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 阁雅

  CA633

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 雾白晶

  AB901

  • 914.4 mm x 914.4 mm x 3 mm
 • 黄合欢

  WO139

  • 230 mm x 1500 mm x 3 mm

Start DesignVisualizer