lvt 豪华地板 鹰冠庄园

综述

 • 产品稳定性高
 • 健康环保,不使用邻苯类增塑剂等有毒物质
 • 可回收循环使用
 • 产品色彩丰富,可采用不同拼花组合提供灵活的设计搭配
 • 安装简便,易于更换并易于维护保养

展示 1-2445 产品

过滤器

过滤器

 • 万栎橡

  WO141

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 丽影杉

  WO120

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 乌丝橡

  WO132

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 云海木

  WO110

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 云贵杉

  WO122

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 吐司樱桃

  WO107

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 墨晶黑

  SE202

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 墨染韵

  SE216

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 天青橡

  WO129

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 山湾黄

  WO138

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 晶炭木

  WO135

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 朽典木

  WO111

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 朽影橡

  WO131

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 杜蜡红

  WO126

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 梧桐木

  WO134

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 楠竹

  BA002

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 洗白幻影

  WO113

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 流沙金

  SE203

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 浅影木

  WO101

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 深松橡

  WO034

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 清影杉

  WO121

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 灿楠竹

  WO142

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 白冷木

  WO100

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 白沙橡

  WO133

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 米橡木

  WO109

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 米金韵

  SE214

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 纳冷杉

  WO123

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 罗织星

  AB904

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 胡桃梦

  WO137

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 苍影木

  WO114

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 苍竹

  BA001

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 蓝晶韵

  SE213

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 虹影杉

  WO127

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 虹金韵

  SE211

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 褐雅韵

  SE212

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 酒红樱桃

  WO106

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 金丝星

  AB902

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 金丝韵

  SE210

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 金排橡

  WO128

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 金贵影

  WO124

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 鎏沙橡

  WO140

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 银缎星

  AB903

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 雾褐韵

  SE215

  • 457.2 mm x 457.2 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 麦金蜡

  WO125

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm
 • 黑和橡

  WO130

  • 152.4 mm x 914.4 mm x 2.0/2.5/3.0 mm