het 异质板 清丽龙

综述

秉承阿姆斯壮一贯的承诺: 不含DOP、重金属、VOC含量极低

 • DOP是一种增塑剂,已被国际卫生组织列为致癌物质。
 • 重金属会使人中毒,并引发癌症。
 • VOC由甲醛等有害物质组成,VOC超标会导致中枢神经系统收到抑制,并引发致癌。

展示 1-2418 产品

 • 云影

  K6005-52

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 古木

  K6005-15

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 吹雪

  K6005-51

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 新月

  K6005-61

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 明蓝

  K6005-42

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 星洞

  K6005-43

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 春颜

  K6005-31

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 极光

  K6005-23

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 桐粉

  K6005-24

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 湾星

  K6005-12

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 白垩

  K6005-13

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 粉灰

  K6005-14

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 繁落

  K6005-21

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 芸姜

  K6005-22

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 莱蒙

  K6005-62

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 落岩

  K6005-11

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 赤炼

  K6005-32

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm
 • 青空

  K6005-41

  • 2 m x 15/20 m x 2 mm

文档和设计文件